نمایه سازی تمامی مقالات کنفرانس در پایگاه سیویلیکا
1400/11/22
یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، امور مالی ، تجارت ، بانک ، اقتصاد و حسابداری روز دوشنبه 23 اسفند 1400  تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران-ایران برگزار می شود. با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد ، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل ، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید .


کداختصاصی کنفرانس: MFTCONF11
حوزه های تحت پوشش: تجارت، مدیریت و حسابداری، اقتصاد و دارائی
برگزار کننده:  تحت حمایت سیویلیکا