فرخوان یازدهمین دوره کنفرانس
1400/12/07

به اطلاع شرکت کنندگان دوره های قبل کنفرانس بین المللی مدیریت ، امور مالی ، تجارت ، بانک ، اقتصاد و حسابداری  می رساند، یازدهمین دوره این کنفرانس در تاریخ 23 اسفند 1400 در تهران برگزار خواهد گردید، آدرس قبلی سایت www.mftconf.com

 

دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری