تمدید مهلت ارسال مقالات
1400/12/14

با توجه به درخواست های مکرر ، مهلت ارسال مقالات و ثبت نام نهایی تمدید شد

 

ارسال مقالات 21 اسفند

ثبت نام نهایی 22 اسفند