برگزاری دوره دوازدهم کنفرانس
1401/01/23

پس از برگزاری موفق یازدهمین دوره کنفرانس در تاریخ 23 اسفند 1401 در تهران - ایران دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، امور مالی ، تجارت ، بانک ، اقتصاد و حسابداری و با بهره گیری از همکاری دانشگاه ها، سازمان ها، مراکز و موسسات علمی و تحقیقاتی ؛ با هدف آگاهی و دستیابی به جدیدترین دستاوردها و یافته های علمی و پژوهشی در تاریخ 21 خرداد 1401 در کلن - آلمان برگزار خواهد شد. در این راستا از تمامی اساتید، دانشجویان، محققان، متخصصان، صاحبنظران و علاقمندان محترم جهت ارسال مقالات و آخرین دستاوردهای پژوهشی خود دعوت به عمل می آورد تا تاریخ 15 خرداد 1401 نسبت به ارسال از طریق پنل کاربری اقدام نمایند.

علاقمندان جهت ثبت نام به وبسایت www.12mft.ir مراجعه فرمایید